El Ple municipal de l’Ajuntament de Copons va acordar en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 20 de maig de 2014 l’aprovació de les condicions i la convocatòria de concurs obert per a la Gestió, explotació i dinamització del bar-restaurant de la piscina de Copons, per aquests motius, totes les persones interessades poden posar-se en contacte amb l’oficina del ciutadà de l’Ajuntament per tal d’obtenir la informació necessària per tal de concórrer a aquesta convocatòria.

Es valorarà entre d’altres aspectes, l’experiència i capacitat, el material aportat, la llista de preus proposada, la oferta econòmica i el projecte d’explotació.