Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Conservació, manteniment i neteja de les rieres de Sant Pere i Veciana

Aquesta setmana s’han iniciat les obres corresponents als projectes de conservació i manteniment de les rieres de Veciana i de Sant Pere al seu pas pel nucli urbà de Copons, els projectes obeeixen a l’objecte de descriure i dimensionar una sèrie d’actuacions per prevenir avingudes, que constarà d’actuacions de neteja de lleres que responen a la doble finalitat de garantit la capacitat de desguàs de la llera i al mateix temps, millorar l’ecosistema d’ambdues rieres.

L’objectiu no és la neteja de la llera únicament. En principi, es preveu la tala de diversos arbres que es troben en mal estat i amenacen l’entorn fluvial, també es preveu eliminar una part de la massa vegetal formada per canyars. Són precisament aquestes les causants de l’obstaculització del desguàs propi de la llera.

Les actuacions tenen un cost de 32.785,25 € i de 26.865 € més IVA respectivament i han estat contractades a una empresa especialitzada en aquests treballs com es Ordenació Forestal, SL i la durada de les quals es preveu de menys d’un mes.

El finançament de l’actuació anirà principalment a càrrec de l’Agencia Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Resolució TES/1736/2020, de 14 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya, per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021 amb l’atorgament a l’Ajuntament de Copons de dues subvencions per import de 32.964,99 € i de 27.265,78 €.

L’Ajuntament de Copons té la voluntat de vetllar per la correcta gestió de les lleres de les rieres que transcorren a l’entorn dels nuclis urbans als efectes d’evitar inundacions durant les avingudes i mantenir en perfecte estat els indrets naturals que ens envolten com ara el Gorg de Nafre i la Font de la Vila o el Corredor Verd.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E