La setmana que entra, del 27 al 30 abril, l’Equip d’Anoia Rural segueix treballant de la mateixa manera que la setmana anterior:

*El Consultori de La Pobla de Claramunt és el referent d’Anoia Rural de 8 a 20 hores els dies laborables.
Telf 93 808 6500

*Nits de 20h a 8 hores + caps de setmana les 24h : CAP Igualada.
Telf: 93 805 3500.
Els pobles propers a CAP Calaf o CAP Sta Coloma, poden adreçar-se a aquests centres o al CAP Igualada.

Es continua recomanant a la població les mesures de protecció, higiene ì confinament, així com que s’evitin desplaçaments innecessaris.

Davant qualsevol dubte, és recomanable trucar primer als telèfons nomenats, o enviar Econsulta via ” La Meva Salut” o trucar al 061 davant urgencia vital.

El dia 1 de maig, I festiu, I el cap de setmana, 2 3 maig, l’atenció es farà l’ atenció des del CAP Igualada les 24 hores, tal com es fa en festius I caps de setmana habituals.