Continua l’incivisme. Es curiós que sempre trobem material com serradures, embalatge amb pre-marcs per portes correderes i tancaments per portes d’alta seguretat a les papereres del pàrquing de Cal Reiet.

Amb aquestes accions es continua encarint el servei de recollida ja que la fracció “resta” te un cost molt superior a les altres fraccions.