gota d'aiguaL’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Copons disposarà d’analítiques periòdiques de l’Aigua que es subministra a les llars del municipi, aquestes dades juntament amb les que ja facilita l’empresa concessionària i l’Agencia de Salut de la Generalitat han de servir per tal de portar el control i informar puntualment de tots els paràmetres,  que es publicaran a la pagina web municipal en el marc de les competències municipals.