Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocat el Ple Municipal pel proper dia 9 de març de 2010 a les 20.00 hores

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dimarts dia 9 de març de 2010, a partir de les 20,00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i si, per qualsevol motiu, no hi poguéssiu assistir-hi, us agrairem que ho comuniqueu amb l’antelació suficient a la Secretaria d’aquest Ajuntament.

Copons, 26 de febrer de 2010.
L’ALCALDE-PRESIDENT,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 26 de gener de 2010
2.- Aprovació comptes de gestió i recaptació que rendeix l’ogt de la diputació de barcelona, exercici 2009.-
3.- Aprovació acords procés de constitució de del govern territorial de salut de l’anoia.-
4.- Aprovació inicial projecte “sala polivalent f3”.-
5.- Aprovació obertura procediment de contractació i plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de l’obra “sala polivalent f3”.-
6.- Aprovació de la devolució a l’empresa ATRI, SL de l’aval presentat com a garantia definitiva corresponent a les obres “Sala Polivalent 2a fase”
7.- Aprovació de la devolució de l’Aval a l’empresa Publianoia, SL corresponent a la garantia corresponent a les obres d’urbanització del sector residencial “El Castell”
8.- Aprovació de la rectificació de l’acta de delimitació del terme municipal amb Sant Guim de Freixenet

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E