ASSOCIACIÓ PER LA CONSERVACIÓ DEL REG  I HORTS DE COPONS

Convocatòria d’Assemblea General ordinària a celebrar el dissabte 9 de febrer a les 18:30 hores a la sala de plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de comptes de l’any 2018
  2. Proposta de pressupost per l’any 2018
  3. Renovació estatutària de càrrecs de la Junta
  4. Precs i preguntes