Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatòria a sessió del Ple

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 10 de novembre de 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 13 d’octubre de 2014.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici 2015 i següents.
4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2014 i de la plantilla de personal.
5. Acceptació de la subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2012 per import de 40.000,00 € per tal de dur a terme les obres del projecte “urbanització de l’entorn de la carretera”
6. Aprovació del retorn de la garantia definitiva de l’obra “Reforma de la Piscina Municipal”.

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E