Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatòria a Sessió Extraordinària del Ple Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 4 de juny de 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Decrets d’Alcaldia
– Liquidació del Pressupost de l’exercici 2013.
– Decrets d’Alcaldia des del num. 20 fins el num. 24.
3.- Aprovació de l’Adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.
4.- Aprovació de la Incorporació de romanents de tresoreria.
5.- Aprovació de les baixes ORGT 2013.
6.- Aprovació de l’adhesió al protocol de bones practiques en la reforma d’habitatges
7.- Aprovació de la moció de suport a la candidatura de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll com a patrimoni mundial de la Unesco
8.- Aprovació de la moció contra l’aplicació de la LOMCE “Llei Wert”
9.- Aprovació de la moció de suport a la continuïtat del rebuig a la LRSAL
10.- Despatx d’alcaldia.
– Festa major2014

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E