Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatòria a Sessió Extraordinària del Ple Municipal

El  Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 20 de maig de 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària i urgent, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia. 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació obertura procediment de contractació i plec de clàusules administratives particulars per a la prestació del servei del Bar-Restaurant a la piscina de Copons en règim de Concessió.

2.- Aprovació obertura procediment de contractació i aprovació plecs de clàusules administratives particulars per a l’execució de les obres “Projecte d’obra ordinària Urbanització de l’Entorn de la Carretera”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E