Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatoria a sessió del Ple de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Copons es reunirà a la casa de la vila, el proper dia 14 de març de 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària en primera convocatòria, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 13 de desembre de 2014.
2.- Aprovació, si s’escau, dels nous estatuts del consorci Localret.
3.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió dels municipis de Rubió, St. Martí de Sesgueioles i La Pobla de Claramunt a la Mancomunitat per a l’atenció dels Minusvàlids psíquics de la Comarca de l’Anoia.
4.-Cessió de les dades del padró d’habitants per a la consulta convocada per la Generalitat de Catalunya el dia 9 de novembre de 2014.
5.- Aprovació definitiva, si s’escau, del projecte tècnic “Urbanització de l’entorn de la Carretera”
6.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost General de la Corporació, bases d’execució i plantilla de personal per a l’exercici 2014.
7.- Adhesió a la prorroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
8.- Decrets d’Alcaldia.
– Canvi de destí d’una actuació inclosa en el PUOSC 2012.
9.- Despatx d’Alcaldia.
– Liquidació provisional del pressupost exercici 2013.
– Proposta de sol•licituds Xarxa de Govern Local 2014

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E