ASSOCIACIÓ PER LA CONSERVACIÓ DEL REG I HORTS DE COPONS 

CONVOCATÒRIA D’ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA A CELEBRAR
EL DISSABTE 18 DE FEBRER A LES 18 HORES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de comptes de l’any 2016
  2. Proposta de pressupost per l’any 2017
  3. Renovació estatutària de càrrecs de la Junta
  4. Precs i preguntes