CONVOCATORIA

Es convoca als membres de l’ADF de Copons per tal de celebrar assemblea el dia 22 de juny de 2021 a les 19.00 hores a l’Ajuntament de Copons C. Angel Guimerà, 8 amb el següent,

Ordre del dia,

1.- Proposta aprovació nous estatuts

2.- Proposta de nomenament de nova Junta directiva.

3.- Campanya estiu 2021

4.- Precs i Preguntes

 

Copons, 10 de juny de 2021