Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatòria Ple extraordinari, dijous 2 de novembre a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dijous dia 2 de novembre de 2017 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions extraordinàries de data 25 de setembre de 2017 i 25 d’octubre de 2017.

2.- Decrets d’Alcaldia

  • Donar compte dels Decrets d’alcaldia dictats entre el 19/09/2017 i el 26/10/2017.
  • Ratificar, si s’escau, els Decrets núm. 120/2017 i 121/2017 d’aprovació de les certificacions d’obra corresponents al projecte “Programa complementari de Millora de Camins municipals”.

3.- Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals municipals per a l’exercici 2018 i següents.

4.- Aprovació, si s’escau de l’adjudicació del contracte corresponent a les obres del projecte “Rehabilitació de la rectoria de Copons 3ª fase”.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E