Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatòria ple extraordinari, dijous 17 d’octubre a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dijous 17 d’octubre de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple pel proper dia 17 d’octubre de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de la moció de rebuig de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis i Comarques)a la sentència del Tribunal Superior al condemnats per l’1-O

2.- Celebració del sorteig de la mesa electoral corresponent a les eleccions generals de 10 de novembre de 2019.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E