Ha finalitzat el termini de l’exposició al públic de 60 dies dels treball d’avanç de POUM de Copons, Document aprovat per l’Ajuntament de Copons en sessió plenària de 28 de setembre de 2016 i publicat en data 13 d’octubre als butlletins oficials i diaris nacionals i locals, en aquest període s’ha rebut un total de cinc al·legacions de baixa complexitat.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en la seva sessió de 24 de gener de 2017 ha informat el document i d’acord amb el contingut d’aquest informe i les al·legacions presentades l’equip redactor emetrà un informe per a la continuïtat dels treballs de redacció dels documents d’aprovació inicial del POUM de Copons.

S’ha assolit per tant el pas previ que dona pas a la redacció del POUM i la seva aprovació inicial, treballs que s’estan contractant per part de la Diputació de Barcelona, el tràmit de contractació es preveu que es formalitzi cap al mes d’abril de 2017.

Podeu trobar els plànols aprovats en comissió cliclant damunt de la imatge