Corba de la sortida sud

En aplicació de la política de seguretat, s’instal·larà una biona a la dreta de la corba de la sortida sud del nucli per evitar caigudes pel talús que dona a l’escorxador i deixar preparat el terreny per habilitar-hi una passera fins al pont i facilitar el trànsit a peu.

Aquesta actuació s’emmarca en el recurs de millora en la seguretat de les vies urbanes del catàleg de serveis de 2018 de la Diputació de Barcelona.