El Departament d’Interior de la Generalitat organitza el curs bàsic per a voluntaris de protecció civil en modalitat semi presencial,  es requisit imprescindible per formalitzar la inscripció pertànyer a una associació de voluntaris de protecció civil (AVPC),  totes les persones interessades poden venir a informar-se a  l’Ajuntament  de Copons fins el dia 9 de febrer de 2015.

En cas que es vulgui sol•licitar la inscripció en el curs cal que aporteu una fotocopia del DNI i una adreça de correu electrònic.