El projecte Nexes està promogut per l’Àmbit d’Estratègies per a l’Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia i està subvencionat per la Diputació de Barcelona. Permet oferir píndoles competencials gratuïtes, adreçades a totes les persones que cerquen feina.

Vídeo de presentació del projecte Nexes