Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Despeses municipals relacionades amb la piscina

Hola tothom,

el missatge següent és per posar en coneixement de la població les despeses que aquest consistori té referent a la piscina municipal i també al casal d’estiu, que com podran observar els potencials usuaris han sofert una pujada de preus respecte els altres anys.

En la piscina municipal en els últims anys l’Ajuntament tenia unes despeses totals d’uns 3.000€, diferència que hi havia entre les despeses que pujaven 15.500€ i els beneficis que eren de 12.500€. En l’actual conjuntura econòmica ens veiem obligats ha intentar quadrar aquests tipus de despesa, i s’intenterà augmentar els beneficis (apujant els preus dels carnets i buscan noves fonts d’ingressos), i reduint les despeses (reduint la temporada de bany i fent un esforç per reduïr les partides de despeses).

Pel què fa al casal d’estiu ens passa també un mica el mateix, els ingressos que tenim no cobreixen el cost que té per a l’Ajuntament, la diferència no és tant gran com en la piscina, en aquest cas estem parlant d’un dèficit d’uns 600€ anuals, amb uns costos de 3.760€ i uns ingressos d’uns 3.100€, entre matriculacions i la subvenció que es rep per aquest objectiu. Des de l’Ajuntament hem treballat perquè el cost dels casal d’estiu també sigui zero.

Aquestes són dues actuacions que generen dèficit per al consistori i són les primeres que intentem explicar el perquè de les actuacions que es duen a terme, més endavant anirem comentant altres serveis que costen diners als habitants coponencs i que haurem de revisar-ne la gestió.

Atentament,
Ajuntament de Copons.

En resposta al comentari de tenir més dades específiques publiquem les següents dades:

Despeses 2009
Servei socorrisme 8.432,35 €
Productes Apliclor 1.561,94 €
Roset 2.227,20 €
Manteniment piscina 1.800,00 €
Neteja vas piscina 278,40 €
Extres (averies) 1.406,87 €
TOTAL 15.706,76 €


Despeses 2010
Servei socorrisme 7.748,94 €
Productes Apliclor 1.700,00 €
Roset 2.300,00 €
Manteniment piscina 1.800,00 €
Neteja vas piscina 278,40 €
Extres (averies) 1.500,00 €
TOTAL 15.327,34 €

Coses a tenir en compte, aquí no hi ha la despesa d’aigua ni d’electricitat de la piscina (hi estem treballant).

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E