Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

DISCURS D’INVESTIDURA 13 de juny de 2015 a les 20:30h

20140294“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de d’alcalde de l’Ajuntament de Copons amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

«Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.

»Benvolguts regidors, secretari, familiars, veïns i veïnes de Copons, gràcies per assistir a un dels plens més importants de tota legislatura. Normalment, hi ha poca o cap assistència de públic als plens, i per això agraeixo especialment la vostra assistència al ple d’avui.

»Dic això perquè vull posar en valor l’acte d’avui, la presa de possessió del càrrec. Avui, sis persones accepten un compromís de quatre anys amb Copons exercint el rol de regidors de l’ajuntament del poble. Quatre anys ens els que assumiran responsabilitats en nom de tots i s’exposaran públicament en nom de tots. Al llarg de quatre anys prendrem moltes decisions i de ben segur l’errarem i l’encertarem. Gràcies companys i que siguem dignes de la vara!

»I quin és el compromís? Servir. Servir al país, servir al municipi i servir a la les persones.

»Avui, jo mateix m’he postulat en relació al país amb la declaració de l’AMI tot seguit a prometre el càrrec d’alcalde. Comparteixo la visió d’un dels regidors pel que fa a les fronteres, en el sentit que no haurien d’existir, ja que separen a les persones i generen discriminació. Personalment no veig manera de sortir de la crisi que vivim en totes les capes de la societat que crear un nou país amb nous valors.

»Servirem al municipi en primer lloc mantenint i millorant el nivell de solvència i liquiditat. Dos referents econòmics molt importants per a la fortalesa econòmica de l’ajuntament per afrontar els propers quatre anys.

»En segon lloc, destinar els excedents econòmics o els recursos que siguem capaços de captar per invertir en valor, no només en l’àmbit de les obres i infraestructures, sinó a totes les àrees ja que, no podem seguir creant continent sense contingut. Seguirem generant valor, tangible i intangible que a la fi suposi riquesa pel poble. Riquesa entesa en un sentit ampli.

»I en tercer lloc, establint aliances a nivell comarcal per tal d’abaratir el cost dels serveis públics, optimitzar-los serveis i fins i tot ampliar els existents.

»Servirem a les persones escoltant a tothom, fomentant la participació en totes aquelles decisions que afectin al futur del poble, del territori i de les persones. Entre tots hem de generar valor, riquesa i futur. Volem orientar l’acció municipal al futur i preparar la Corporació perquè les noves generacions puguin projectar el seu futur i el del seus fills. Impulsarem el relleu generacional.

»Finalment, voldria fer esment a un aspecte que te una gran rellevància en el govern municipal. Els regidors i l’alcalde que avui hem pres possessió som una única llista, una única formació sense oposició. Per nosaltres ha sigut molt important que haguem rebut el 51% dels vots del cens electoral, ja que ens dóna la legitimitat moral necessària en aquests casos.

»Donat que no tenim oposició, volem compensar aquesta situació mitjançant dos eixos fonamentals: la participació i la transparència. Pel que fa a la participació: pressupostos, Poum, medi, i totes aquelles activitats i decisions de mig i llarg recorregut.

»Finalment, volem que l’acció municipal sigui  transparent per a veïns, veïnes i tothom en general, i per aconseguir-ho, a més de participar en les decisions estratègiques, aquest govern disposarà dels mitjans per informar, comunicar i publicar totes les accions de govern.

»Com he dit a l’inici del discurs, amb el nostre compromís i l’ajuda de tothom esperem ser dignes de la confiança dipositada a les urnes.

Cesc Salamé, l’alcalde.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E