Dissabte 12 de març, a les 12 del migidia, Carles Riera presenta a la sala petita de la sala polivalent, el  seu llibre “El parlar de l’alta Segarra” que pretén descriure el parlar de la gent de l’Alta Segarra, comarca natural de Catalunya, limitada per sectors de les comarques oficials de l’Anoia, la Segarra, el Bages i el Solsonès. Estudia els trets fonètics, morfològics, sintàctics, lèxics i fraseològics més característics del parlar d’aquesta zona de transició entre el català central i el nord-occidental.

Carles Riera i Fonts (Moià, 1959), lingüista i prevere, doctor en filologia catalana i llicenciat en farmàcia, autor de diverses obres i actualment professor de la Universitat Ramon Llull. Ha escrit aquest llibre amb la col·laboració del filòleg Jaume Puig i la poliglota Roser Solanas.