La Societat de Caçadors Copons-Veciana comunica que per aquest proper DISSABTE 6 DE MARÇ DE 2021, entre les 9 i les 17 hores aproximadament, portarà a terme una batuda de senglar a la zona de Cal Remigot i Cal Manset, d’aquest municipi, pel que serà necessari tancar temporalment el pas pel camí de Serra Morena, en el tram que s’indica, durant la seva realització.

Podeu veure el plànol on s’indica els llocs on es realitzarà el tall del camí, que estarà degudament senyalitzat, tal com exigeix l’Ordre de vedes.