El Consultori Local de Copons estarà tancat, tot seguit s’indiquen els serveis mèdics disponibles

Les atencions a nivell d’Atenció Primària DURANT EL CAP DE SETMANA i A PARTIR DE DILLUNS, estan organitzades segons el quadre de sota.

Si calgués una visita domiciliària, trucar al CAP Igualada al 93 805 35 00 (de 8 a 20 h) i explicar el motiu. Si es considera indicat, vindrà un equip i infermera per valorar l’usuari o usuària.

Davant la situació actual, cal tenir mesures d’higiene personal (rentat de mans, no tossir a la cara, netejar i ventilar les llars, etc) i quedar-se a casa davant símptomes respiratoris amb o sense febre.