El Banco Herrero, la Banca Jover, el centre d’acolliment Santiago Masarnau són part de l’empremta que els negociants de Copons van deixar al llarg de la Península els segles XVIII i XIX. Ara, s’ha convertit en un interessant itinerari turístic pel poble, que es vol explotar ja que l’empenta dels comerciants de la població al segle XVIII encara es pot veure a la fesomia del poble.

Sota l’impuls de l’Ajuntament de Copons i del Consorci per la Promoció Turística de l’Alta Anoia, dissabte passat es va fer la primera visita guiada pel “Copons dels Negociants”. Uns 25 visitants, usuaris habituals de xarxes de turisme cultural, van seguir pels carrers de Copons les explicacions del context històric i els motius pels quals una seixantena de famílies coponenques van arribar a controlar el 80% de les vendes de la incipient indústria catalana a la resta de la Península.

L’aportació dels coponencs al creixement de ciutats con San Sebastian o Càceres, o la pervivència, dos segles desprès, d’entitats bancàries nascudes d’aquelles famílies (i dels cognoms catalans en aquestes ciutats) van causar sorpresa i admiració.

La persistència i vitalitat d’aquestes activitats comercials iniciades als segles XVIII i XIX per aquells anoiencs van ser motiu de comentari.

Aquestes visites guiades tindran continuïtat.