El proppassat dijous dia 7 de desembre el senyor Josep Tarin  Diputat delegat d’espais naturals i prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona va fer entrega a l’Ajuntament de Copons del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis pels anys 2020 – 2025, pla que recull les accions previstes de senyalització  en els boscos del terme municipal tant de prohibició de fer foc, de pas o de localització de punts d’aigua, també incorpora les actuacions de manteniment i neteja de vores dels camins de la xarxa bàsica de prevenció  i el manteniment o creació de punts d’aigua contra incendis amb una inversió total de 3.215,00 € i de 38.383,00 € en manteniment i conservació.

El Pla es sotmetrà a aprovació plenària i s’anirà implementant en els propers anys gracies al finançament de la Diputació de Barcelona.