Regidories
Cesc Salamé: Alcalde
Jordi Parés: Urbanisme, governació i medi ambient
Jordi Carner: Comunicació, TICs i promoció turística
Abel Castell: Esports i territori
Miquel Serrano: Festes i cultura
Josep M. Jorba: Hisenda
Cesc Salamé: Comunitat (Benestar, Ensenyament, Participació, Serveis)

Càrrecs i representacions
Primer tinent d’alcalde: Jordi Parés
Segon tinent d’alcalde: Jordi Carner
Tresorer: Abel Castell
Comissió económica: Cesc Salamé, Josep M. Jorba, Jordi Parés i Abel Castell.
Consell Comarcal: Jordi Parés
Consorci Alta Anoia: Jordi Carner
Consell escolar Copons: Cesc Salamé
ZER: Cesc Salamé
Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de  la Comarca de l’Anoia: Cesc Salamé i Jordi Parés
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Diputació de Barcelona: Jordi Carner