El Ple municipal va acordar en la seva darrera sessió de 15 de març l’inici del procés de contractació de les obres del projecte “Sala polivalent fase 3”, les empreses disposen de 26 dies per presentar la seva proposta, el termini dels quals és el proper dia 3 de maig, a continuació la mesa de contractació propossarà la contractació d’una de les empreses licitants i s’iniciaran les obres que esta previst que durin dos mesos.

Ajuntament de Copons