La deixalleria mòbil té 16 contenidors:

 • Roba i calçat usats……………………. 4
 • Oli vegetal……………………………….. 2
 • Càpsules cafè alumini……………….. 1
 • Càpsules cafè plàstic…………………. 1
 • Petit electrodomèstic………………… 1
 • Fluorescents…………………………….. 1
 • Bombetes…………………………………. 1
 • Tòners i cartutxos de tinta…………. 1
 • Electrònica (ord., teclat, mòbil,…). 1
 • Envasos de pintures i pintures…… 1
 • Dissolvents………………………………. 1

Recuperar, reutilitzar i reciclar.

Gràcies per la vostra col·laboració.