En compliment a les demandes rebudes a l’Ajuntament i amb la finalitat de millorar l’accessibilitat i la seguretat vial de la zona, aquests dies s’estan arranjant les escales que comuniquen el pla de missa amb la carretera i el bar. En concret l’actuació que és executada quasi en la seva totalitat per la brigada municipal, consisteix en consolidar els esgraons de les escales, eliminar els forats de les juntes i posar en marxa els fanals de les escales que fins a dia d’avui només eren decoratius, ja que no disposen de portalàmpades ni la connexió a la xarxa elèctrica.