Durant el mes d’agost de 2014 s’ha realitzat el camp de treball per a la neteja i desbrossament del molí del mig, aquests treballs han estat promoguts per l’Ajuntament de Copons, coordinats pels tècnics i arqueòlegs de l’empresa CAT patrimoni, i realitzats pels voluntaris sèniors i juniors majoritàriament del poble que han treballat activament per fer possible aquest projecte.

La valoració dels treballs, que han comptat amb l’autorització i vist i plau del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, és molt positiva ja que ha servit per recuperar i posar en valor un espai que forma part del patrimoni cultural i natural de Copons.

Moltes gracies a tots els participants.