20140153

L’Ajuntament de Copons ha rebut aquest mes d’agost l’informe definitiu i els treballs corresponents a l’elaboració de l’inventari municipal de béns i drets en el marc de la subvenció sol•licitada el 7 de març de 2013 i atorgada per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de maig de 2013.

Aquests treballs han anat a càrrec de l’empresa EFIAL contractada a tal efecte i els serveis municipals d’Intervenció i han consistit en la introducció de les dades corresponents als béns i drets propietat de l’Ajuntament en un aplicatiu informàtic per tal de tenir-les registrades i disponibles, els béns objecte de l’inventari són els edificis, infraestructures, vies publiques i bens mobles ja sigui mobiliari urbà o interior.

L’Ajuntament ha fet extensiu al servei comptable de la Diputació de Barcelona la seva satisfacció pel suport tècnic realitzat ja que ha d’esdevenir una eina fonamental en la gestió del patrimoni municipal.