20140022Durant el mes de juny els tècnics de l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona i de la Federació d’ADF de l’Anoia certificaran els treballs de repàs i manteniment dels camins de Copons inclosos en el PPI 2015.

L’Actuació l’ha portat a terme l’empresa Taller Àuria, SCCL i ha consistit en el manteniment i neteja de vores dels camins de la muntanya i de l’Antena.