20140200

Han finalitzat les obres d’arranjament del vas principal de la piscina de Copons. Les obres han consistit en fer desbordant el vas per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent; les ha executat l’empresa construccions Jordi Riera, SL, i inclouen la realització d’un estudi geotècnic per tal de disposar d’informació fiable respecte l’estabilitat del talús posterior.