20140418

 

 

 

Les obres promogudes per l’Ajuntament de Copons amb conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia i realitzades a per l’empresa Aigua de Rigat, SA,  que han consistit en el reforç i substitució de la canonada de subministrament d’aigua des de l’entrada sud del carrer Vilanova fins el paratge dels Nocs, van finalitzar el passat mes de juny i s’han liquidat per un import  total de 59.853,71 €.