L’Alcalde de Copons, Cesc Salamé i els tècnics de l’Ajuntament es van reunir amb els representants de la Diputació i de l’Empresa Dekra, que van presentar al consistori el pla de treball per elaborar el cens d’activitats així com el funcionament de l’aplicatiu que ha de permetre disposar de les dades en tot moment i actualitzar-les si s’escau.

Quan estigui finalitzat el Cens recollirà totes les activitats econòmiques del municipi i inclourà els establiments, tallers, granges, etc.. i serà consultable on line a través d’una capa del plànol municipal SITMUN.