Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Inscripció de les explotacions avícoles per a autoconsum al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya

Des del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural de la Generalitat de Catalunya ens comuniquen les novetats relatives a la tinença d’aus de corral, derivades de la  la recent publicació, amb data 11 d’agost de 2022 de l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació APA/782/2022, de 5 d’agost que modifica l’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària.

Aquesta Ordre té per objecte regular les mesures de prevenció, seguiment i control sobre la Influença aviària. La variant d’alta patogenicitat de la Influença (IAAP) produeix una malaltia greu, especialment pel que fa a les aus de corral a causa de la seva elevada virulència i ràpida difusió.

Es considera una explotació avícola d’autoconsum aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous.

A partir d’ara caldrà que les explotacions avícoles d’autoconsum estiguin inscrites en el Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya, inscripció que es pot tramitar a l’oficina comarcal d’agricultura situada a l’avinguda Àngel Guimerà, 11 d’Igualada telèfon 938031985 o be al web del Departament http://agricultura.gencat.cat

Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotació Ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent, que podeu obtenir a l’Ajuntament mitjançant instancia on consti el nombre de d’aus i l’espai destinat a encabir-los. 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E