En les darreres setmanes al registre civil de Copons hem rebut amb alegria la noticia del naixement de dos nadons i s’ha procedit a la seva inscripció i ambdós s’han empadronat per la qual cosa el padró es situa en 322 habitants.
Moltes felicitats a mares, pares i familiars dels nouvinguts.