Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Copons es treballa per tal de dur a terme mesures per la mitigació del canvi climàtic i per potenciar les energies renovables com l’ús de biomassa, a tal efecte a principi d’aquest any es va sol·licitar l’adhesió a PAES (Pacte dels Alcaldes per la sostenibilitat) i amb el suport de la Diputació de Barcelona s’està redactant el programa corresponent a Copons.

La primera mesura en l’aplicació del PAES a Copons és la contractació dels treballs de redacció del projecte tècnic i executiu d’una xarxa de calor per produir aigua calenta per calefacció i aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa (estella) a l’edifici municipal de la Rectoria de Copons. Aquest projecte té un cost de 4.210,80 €,  anirà a càrrec de l’Enginyer Carlos Carrillo Romero i el finançarà íntegrament la Diputació de Barcelona a través un recurs tècnic del seu catàleg de serveis de 2017.