Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Inventari dels plànols de Serveis i Edificis municipals

Els Serveis tècnics municipals, les empreses de serveis i la brigada municipal disposaran dels plànols de serveis dels carrers de Copons (Gas, Electricitat, Telefonia, Aigua i Clavegueram) així com els dels edificis municipals (Ajuntament, Escola, Rectoria, Piscina, Nau municipal, etc…) degudament inventariats i digitalitzats per tal d’utilitzar-los en el marc de la gestió diària de llicències d’obres i activitats així com per les intervencions que calguin a la via publica o als edificis propietat de l’Ajuntament.

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E