20140233L’Ajuntament de Copons disposa des de l’any 2014 d’un Catàleg de Camins Municipals degudament actualitzat.

Per aquest motiu, enguany es preveu executar la segona fase del projecte que consistirà en la investigació de la titularitat d’aquells camins que no constin en el registre de la propietat i/o en el cadastre a nom de l’Ajuntament i la formalització d’aquest tràmit.

El projecte esta finançat al 90 % per la Diputació de Barcelona i es preveu que els treballs finalitzin abans de final d’any amb la incorporació d’aquells elements que es determinin en l’inventari de bens municipal.