El 3 de DESEMBRE de 9:00 a 10:00 h, es desplaçarà la unitat mòbil ITV a Copons per realitzar les inspeccions ITV a la maquinària agrícola.

Degut a la situació extraordinària per el coronavirus s’hauran de tenir en compte les següents premisses:

  • Sols podrem revisar vehicles amb cita concertada prèviament.
  • Recomanem, per evitar contacte físic amb diners, el pagament amb targeta.
  • Recomanem, que tots els usuaris utilitzin guants i mascareta
  • Informar als usuaris que respectin l’hora de citació per evitar aglomeracions en la zona d’inspecció i sols una persona per vehicle.
  • La zona d’inspeccions haurà de ser un espai delimitat i fora del accés de vianants, com cada any serà al pàrquing de l’entrada.