Les joguines petites que es perden dins la piscina es posen dins dels esquimers i taponen les vàlvules provocant avaries greus i innecessàries a les canonades. Per això queda prohibit el seu ús .

Us agraïm la vostra col·laboració per evitar més avaries de les que ja hem tingut des de l’inici de la temporada.