Què és la biomassa? Quin paper hi pot jugar la dona?
En aquest curs es pretén aprofundir en alguns aspectes tècnics d’aquesta energia renovable emergent,  des de la seva obtenció, passant pel processat, fins al consum a les instal·lacions. Es tractarà sempre des de la vessant de les oportunitats laborals que pot suposar per la població femenina dins el sector econòmic del
medi ambient.Visita a la instal·lació de bioenergia forestal per a calefacció del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de 350 kW de potència instal·lada, i a la zona de producció i emmagatzematge d’estella forestal.

Per més informació del curs

Aquest curs es realitza a Castellfollit de Riubregós.