Tenint en compte, que l’aigua és un bé escàs i molt beneficiós per tots plegats, adjuntem uns links als Dossiers Tècnics que s’han publicat fins ara i que parlen de regadius. Aquesta informació creiem que és especialment útil pels regants dels horts.


La gestió eficient de l’aigua de reg (I)

La gestió eficient de l’aigua de reg (II)

Ús eficient de l’aigua en situacions extremes: