20140190L’ADF ha obtingut una subvenció del Departament d’Agricultura de la Generalitat per tal d’adquirir botes i cascs amb ulleres amb l’objectiu de completar l’equipament dels voluntaris censats a l’Agrupació i puguin així disposar d’un equip d’actuació format per camisa, pantalons, botes i cascs amb ulleres quan hagin de sortir per dur a terme tasques de suport en cas d’incendi forestal.