L’ajuntament de Copons va rebre una subvenció del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per import de 39.708,48 € en el marc del programa de dinamització territorial de Catalunya, subvenció destinada al projecte de dinamització de la vila de Copons que inclou el finançament de la darrera fase del projecte de rehabilitació de la rectoria com a nova escola. El pressupost total de l’actuació es de 635.545,17 €