Les persones contractades en el marc dels Plans d’ocupació 2015 s’han integrat a la brigada municipal i portaran a terme feines de manteniment, neteja i restauració d’elements en el nucli urbà i al Terme municipal (neteja i restauració de senders i camins), així com la restauració i el manteniment del mobiliari urbà i suport en la gestió de l’autocompostatge.