El senyor Joan Gabriel Gerent de l’Empresa Funerària Anoia va mantenir una entrevista amb l’Alcalde Cesc Salamé i amb l’Agutzil Marcel Aparisi per tal de millorar la gestió de la runa produïda en els enterraments, en la reunió es van tractar diversos assumptes relatius a la gestió del cementiri i es va acordar instal·lar un petit contenidor per  gestionar la runa de forma correcta en el futur.