20140254En l’exercici 2014 la Diputació de Barcelona va atorgar 2.100,00 € de subvenció per un tatami amb destí a la Sala Polivalent que no s’ha pogut materialitzar ja que els usos de la Sala no permeten una instal·lació de difícil muntatge i desmuntatge.

Per aquests motius i tenint en compte que en el present any 2015 es disposarà de millor finançament que es podrà sumar al romanent existent, el Ple de 16 de febrer de 2015 va acordar la millora del tancament a la pista poliesportiva.

El pressupost és d’uns 6.000,00 € que estaran finançats totalment pel servei d’esports de la Diputació de Barcelona.